Učinkovita prošnja za delo

Prošnja za delo

Prošnja za delo je sestavljena iz številnih dopisov, ki so ji priloženi. Vsak dopis ima svojo posebno vlogo, ta pa je najbolj odvisna od vrste delovnega mesta, za katerega se pošilja prošnja za delo. Pri iskanju zaposlitve so najbolj uspešni tisti, ki delo iščejo na aktiven način. To pomeni predvsem, da ne čakajo na to, da jim bodo delo našli na Zavodu za zaposlovanje, temveč da tudi sami uporabljajo vse svoje veze in poznanstva. Kakovostno napisana prošnja za delo lahko učinkuje tudi v kakšnem podjetju, kjer sploh niso razpisali prostega delovnega mesta. Pri iskanju zaposlitve boste najbolj uspešni, če pripravite spisek podjetij, kjer bi si želeli zaposliti. Dobro se seznanite o njihovem poslovnem procesu na spletni strani podjetja, povprašajte zaposlene, če katerega poznate in na podlagi tega, se lahko izdela prošnja za delo, s katero se skuša prepričati delodajalca, da ste za podjetje nepogrešljivi.

Vsaka prošnja za delo mora vsebovati življenjepis. Delodajalec vas mora spoznati, pri tem pa ga zanimajo predvsem tiste vaše značilnosti, ki so posredno in neposredno povezane z delom, ki bi ga zanj v prihodnosti lahko opravljali. Življenjepis mora biti vsebinsko prilagojen. To pomeni, da v njem ne pišete o vašem osnovnošolskem šolanju, saj to delodajalca ne bo zanimalo, ker nima neposredne povezave z delom. Prošnja za delo mora v življenjepisu izražati vaša znanja, sposobnosti, spretnosti in izkušnje, ki ste jih pridobili do tega trenutka in vam dajejo prednosti pred drugimi kandidati za delovno mesto. Kadar se piše prošnja za delo, je najbolje, da se kandidat za delovno mesto poistoveti z delodajalcem in pomisli, kaj delodajalca utegne zanimati in kaj ne. Zavedati se je potrebno, da delodajalci dobijo ogromno prošenj za delo, kar pomeni, da so pri prebiranju mnogokrat precej površni. To pomeni, da niso pripravljeni prebrati prav veliko strani, zato naj bo prošnja za delo kratka in jedrnata. Kandidat se mora naučiti z minimalnim številom besed sporočiti čim večje število informacij. Prošnja za delo je posebna vrsta osebnega oglasa in vsak učinkovit oglas je narejen na tak način, da v kratkem času čim več sporoči. V primeru, da imate tudi razne certifikate in potrdila, ne pozabite priložiti fotokopij.

http://www.mojazaposlitev.si/