Za kvalitetni prevod iz angleščine v slovenščino mora biti zagotovljenih kar nekaj pogojev

Prevod iz angleščine v slovenščino zahteva nekaj pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da je prevod v celoti kakovosten in dovolj zanesljiv. Prvi in verjetno eden od osnovnih pogojev je, da je prevajalec, še posebej ta, katerega materni jezik je slovenščina strokovno usposobljen za točno tisto področje, o katerem besedilo samo govori. Poleg strokovnega znanja pa mora imeti prevajalec tudi znanje o tem na kakšen način naj besedilo prevaja. Drugi pomemben pogoj pa je, da se naročnik v prvi vrsti odloči in da besedilo najprej v pregled, v popravek in dopolnitev lektorju. Zato je prednost prevajalske agencije prav v tem, da nudijo poleg strokovno usposobljenega prevajalca z izkušnjami, še lektorja. Prevod iz angleščine v slovenščino je zaradi dejstva, da dandanes veliko ljudi govori in razume angleški jezik še posebej na udaru saj se pojavljajo številni prevajalci, ki to sploh niso in dobesedno prevajajo angleške besede. Zato se prav lahko zgodi, da je prevod popačen, pri prevodu prihaja do resnih napak, ki lahko pri angleško govorečih poslovnih ali drugih sodelavcih povzroči pravo zgražanje. Takšne napake so še posebej opazne in nedopustne pri prevajanju strokovnih besedil, jedilnikih in najrazličnejših navodil za uporabo. Res je, da je angleščina jezik, ki je na prvi pogled dokaj enostaven, a prevod iz angleščine v slovenščino zahteva ogromno znanja in spretnosti. Ker je to zelo kompleksen jezik, je priporočljivo, da prevod iz angleščine v slovenščino opravlja anglist, ki ima izkušnje in je vešč uporabe prevajalskih orodij.