Govori in pisna komunikacija za vsako priložnost je najboljši priročnik na to temo.

Spoštovani!

Želje naših številnih zadovoljnih naročnikov so narekova-le pripravo posodobitve priročnika in zgoščenke z novimi aktualnimi vsebinami.

UPRAVLJANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
Pojasnjujemo vam pomen:
– pozitivne samopodobe,
– zastavljanja ciljev in motivacije,
– kako težava postane izziv,
– kako postati gospodar svojega časa,
– tri pravila učinkovitega načrtovanja časa …

POGAJALSKE STRATEGIJE
Podrobneje predstavljamo:
– taktična in strateška pogajanja – tudi na primeru,
– Harvardski model pogajanj in praksa,
– uspešne in neuspešne pogajalce,
– opredelitev cilja,
– pogajalske načine,
– priprave na pogajanja,
– predvidevanje ovir …

SPOROČILO ZA JAVNOST
Obravnavamo:
– najpogostejše napake pri komuniciranju,
– kakšno je ustrezno oblikovano sporočilo za javnost,
– kakšna naj bo vsebina sporočila za javnost,
– kako pošiljati sporočilo za javnost …
SODELOVANJE Z RADIEM IN TELEVIZIJO
Pojasnjujemo:
– kaj morate upoštevati pri pripravi prispevka glede na vrsto media,
– osnovno vodilo priprave prispevka,
– način odgovarjanja …

SOVRAŽNI GOVOR
Podrobneje vam razlagamo:
– kdaj je govor sovražni govor,
– sovražni govor in pravni red ter kazenski zakonik,
– sovražni govor in ustava RS …

Na zgoščenki VZORCI novih govorov in druge pisne dokumentacije:
– pozdravni govor na poslovni konferenci,
– govor direktorja ob predstavitvi novega izdelka,
– govora direktorja ob zaključku,
– vzorci ponudb, odgovor na pritožbo, vabilo, zahvala.