Izračun zavarovanja, modra odločitev

February 13th, 2017

Izračun zavarovanja je modra odločitev potencialnega zavarovanca.

Modra odločitev se izračun zavarovanja predvsem, ko dobimo dodatne kakovostne informacije . Na žalost pogosto tega ne počnemo, ker zaupamo obstoječi zavarovalnici, se nam noče iskati dodatnih informacij, si ne vzamemo čas in podobno. Koristno je izračun zavarovanja opraviti vsaj v primerih, ko nam to ne povzroča nobenih omembe vrednih dodatnih stroškov. To so primeri, ko z preprostim vprašanjem ali drugo aktivnostjo pridobimo izračun zavarovanja pred odločitvijo. Posebno koristno je, če so to z zavarovalnico nepovezani viri. Torej moramo za sklenitev zavarovanja opraviti še nadaljnjo komunikacijo z zavarovalnico oziroma zastopnikom zavarovalnice. Ker imamo opravljen izračun zavarovanja je to naše pogajalsko izhodišče ali naša pogajalska moč. Najbolj učinkovito služi, ko gre za isto zavarovalnico ter iste pogoje. Delno to velja tudi za druge zavarovalnice, v primeru povsem izenačenih pogojev pa velja popolnoma. Neprimerljivo je predvsem, ko so v izračun zavarovanja vključene razne spremenljivke. Druga zavarovalnica nam lahko nudi dodaten popust ali kakšno drugo ugodnost. Kakšen dejansko je ta popust ter kako učinkuje je potrebno velikokrat dodatno preveriti. V odnosu z zavarovalnico je izračun zavarovanja zgolj del poslovnega odnosa, drugi del se zgodi ob morebitni nastali škodi oziroma upravičenosti do pravic iz zavarovalne pogodbe. Izpolnjevanje teh pravic je prav tako pomembna informacija, ko opravljamo izračun zavarovanja. Hitrejše, bolj kakovostno, bolj profesionalno in na splošno boljše izpolnjevanje obveznosti ima lahko pomembno težo pri odločitvi. Izpolnjevanje obveznosti oziroma uveljavljanje pravic sicer ne bo nujno izkušnja v času trajanja zavarovanja, prinaša pa zelo dober občutek. Pri takšnih odločitvah nas predvsem ne sme zavesti naša dobra izkušnja iz preteklosti, ko ni bilo v času trajanja zavarovanja nobene potrebe po uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe. Praktično smo zavarovalnici zgolj vplačevali premijo, od nje pa nismo do izteka pogodbe dobili nič omembe vrednega.


Izračun zavarovanja je koristna aktivnost vsakemu zavarovancu posebej.

Ogled zlate palice v Ljubljani

February 3rd, 2017

Konec leta 2016 je bil  v Ljubljani možen ogled zlate palice vredne 500 tisoč evrov. V sodelovanju s slovenskim trgovcem zlata je prestižna dunajska kovnica Münze Österreich je predstavila 12-kilogramsko zlato palico narejeno iz čistega zlata.

Kovnica Münze Österreich je že okrog 800let znana po prvovrstni predelavi plemenitih kovin in izdelavi kovancev . Zlata palica je narejena iz čistega zlata in je zato deležen tudi ogromnega povpraševanja. Vsa pozornost ogleda je bila bila seveda usmerjena v zlato palico, ki je resnično ekskluziven izdelek. Iz nje namreč delajo tudi razne zlatnike, ki jih ljudje največkrat kupujejo kot a darila kot za naložbe. Ljudje namreč že več tisočletij investirajo  zlat, saj je vedno aktualna naložba, ki jo lahko dejansko otipaš. Tveganja naložbe v zlato so razmeroma zelo majhna. V primerjavi z zlatom namreč na razne delnice vpliva ogromno nekih političnih dogodkov, med drugim volitve in podobno. Prav tako zelo variira cena vrednostnih papirjev in nepremičnin. Zlato je tako dokaj varna in dolgoročna naložba.


Investicija v zlate palice je seveda v večini primerov varna in dobra naložba. Do težav pa na primer lahko pride pri čistosti in masi zakupljenega zlata, ki ga prodajajo različna podjetja. Marskiatero podjetje namreč ponuja zlate palice iz kovnice, ki ni na seznamu LBMA, kar pomeni, da zlate palice ne spadajo v kategorijo »good delivery«, za katere morajo različne kovnice izpolnjevati določena pravila.   V takem primeru, se zna zgoditi da je matična družba KB edini ponudnik, ki odkupuje tovrstno zlato, po drastično nižjih cenah od tržnih. V skrajnem primeru pa je opcija tudi, da teh zlatih palic nebi hotel nihče kupiti.

Optimizacija strani, poslovne priložnost

January 28th, 2017

Optimizacija strani nudi sposobnim poslovne priložnosti .

Poslovne priložnosti na spletu ne nudi zgolj optimizacija strani, priložnosti so velike tudi na drugih področjih spleta. Danes se s temi priložnostmi ubada starostno zelo različna skupina ljudi, zanimiv je porast mlajših oseb. Med njimi najdemo zanimivo število mladih oseb, ki so v razmeroma kratkem času postali pravi strokovnjaki. Kar je čisto nasprotje najstarejši skupini uporabnikov, ki se postopoma krepi, veča in izboljšuje Zagotovo se bo med to populacijo skupina brez spletnih izkušenj v prihodnjem obdobju postopoma zmanjševala, krepil pa se bo odstotek oseb, ki ima osnovne veščine ali zelo dobre veščine uporabe spleta in sodobne informacijske teologije. Dobra optimizacija strani je danes spletna izkušnja večjega števila ljudi. Izkušnje pa so zelo različne, posebej bogate so v skupini z največ izkušnjami. To je skupina, ki jo optimizacija strani zaposluje najdlje. Predvsem so koristne njihove izkušnje s spremembami, ki so se v manj kot desetletju zgodile na področju urejenosti spleta. Ta skupina ne pozna zgolj spremembe urejenosti, področje urejenosti spleta poznajo tudi globje. Zato je njihova optimizacija strani temu primerno boljša. Zelo zanimive pa so tudi izkušnje ljudi, ki so na splet pristopili z bogatim znanjem raznih klasičnih profesionalnih dejavnosti. Številne klasične dejavnosti so v minulem desetletju dobile ali izboljšale svojo digitalno ali spletno verzijo. Splet je poleg tega ponudil možnost združevanja klasičnih in digitalnih oblik pristopa do potencialnih kupcev ter druge zainteresirane javnosti. Klasične in digitalne oblike se pogosto dopolnjujejo, saj se podjetniki zavedajo omejenosti ene in druge oblike. Določen del ciljne skupine prisega na klasične oblike, ker spleta sploh ne pozna oziroma z njim nima izkušenj. Velik del skupine pa želi predvsem ali izključno spletne oblike, ker so zanje to najbolj dostopna in praktična možnost. Za te izkušnje je optimizacija strani zainteresirana, saj z njimi bistveno lažje dosega zastavljene cilje naročnikov.


Optimizacija strani je zanimiva dejavnost.

Tukaj

Izris kopalnic, reševanje dilem

January 26th, 2017

Izris kopalnic je reševanje dilem .

Kopalnice so izziv, ki ga moder investitor želi ustvarjalno rešitev v svojo osebno korist ter korist vseh ostalih uporabnikov. Dilem za dober izris kopalnic, pa v nobenem primeru ne primanjkuje, včasih je potrebno sklepat kompromise med različnimi željami in okusi uporabnikov bodoče kopalnice. Najlažje je izris kopalnic izdelati samskim osebam, ki bodo kopalnice večinoma uporabljali sami. Zato je lahko keramika povsem po njihovem okusu, tuš kabine izbirajo po mili volji, potrebno jim je zgolj upoštevati določena dejstva ter misliti na nekatere posebnosti. Velikokrat imajo samske osebe stanovanja, keramiko lahko po njihovem nareku opravljen izris kopalnic dobro določi in izbere z ogledom sosednjih stanovanj. Kopalnice v njih so enake keramika pa različna. Tako lahko vidijo, kako keramika v različnih barvah in drugih značilnosti vplivajo na čutila uporabnika. Sosednje kopalnice jim tudi nudijo možnost vpogleda v opremo, kot so tuš kabine, kad in podobna oprema. Oprema kopalnice mora biti v tem primeru njim primerna, misliti pa morajo tudi na morebitne obiskovalce. Ti lahko prispejo na obisk za nekaj ur, ali ostanejo več dni, ali celo daljše odboje. Tuš kabine, kad in podobna oprema je večja dilema ter je bolj pomembna odločitev pri družinah ali tistih, ki načrtujejo družine. Zahtevam odraslih oseb za tuš kabine ali kad ali drugo opremo, je v tem primeru potrebno dodati razmislek o otrocih. Izris kopalnic, prenova kopalnice ter vse podobne aktivnosti morajo predvidevati tudi večje število uporabnikov ter čas uporabe. Kad zavzame več prostora, kot jih zavzamejo tuš kabine. Zato so pri načrtovanju podobne dodatne kopalnice, v katerih so zgolj tuš kabine in osnovne sanitarije. Kad v tem primeru odpade, saj zanjo ni prostora. Izris kopalnic ter morebitna prenova kopalnice bo predvsem cilj zagotoviti osebno higieno več osebam v istem času.

Izris kopalnic je projekt za katerega si je potrebo vzeti čas.

Vrtno pohištvo, čistilna akcija

January 25th, 2017

Vrtno pohištvo velikokrat postane uporabno, ko je izvedena čistilna akcija .

Prostore v domu ali okrog njega imamo različno izkoriščene. Velikokrat se zgodi, da vrtno pohištvo lahko uporabljamo, ko imamo prostor. V mnogih primerih je potrebno zanj zgolj zavihati rokave . To je potrebno včasih storiti z odločnostjo ter z osnovnim vodilom imeti prostor. Na primernih in najbolj ustreznih površinah za vrtno pohištvo imamo velikokrat postavljene nepotrebne in nekoristne stvari. Odložimo, ter pozabimo nanje. Niso redki primeri, ko stvari hranimo z mislijo na kasnejšo uporabo. Vedno pa uporabljamo prostor za stvari, ki nam ne prinašajo koristi. Na tem mestu postavljeno vrtno pohištvo lahko postane prostor za druženje, za izvajanje hobija, pomožni prostor v hiš ter podobno. Postane dodaten prostor, ki ga lahko koristneje uporabimo na številne možne načine. Predno postavimo vrtno pohištvo je potrebno jasno odložene, pozabljenje in vse druge stvari odstraniti. Stvari, ki ne rabimo, so ne uporabne ali na splošno nimajo smisla hranjenja lahko preprosto zavržemo. Koristne stvari naj nadejo mesto drugje, včasih je potrebno zgolj nekaj razmisleka in reorganizacije. Postaviti vrtno pohištvo na novo pridobljeni prostor je na prvi pogled enostavno, vendar lahko hitro naletimo na ovire. Nekateri si jih postavljajo že pred tem, ker želijo že z prvo postavitvijo ustreči vsem zahtevam. Obratno se ravnajo tisti, ki se zavedajo potrebe po vedno novih prilagoditvah. Zato postavijo vrtno pohištvo, kot se jim zdi prav. Kasneje pa po potrebi premaknejo eden, več kosov ali vse kose. Miza, stoli in druga oprema se lahko zgolj premakne v katerokoli smer. Lahko se zamenja osnovna postavitev v smislu spremembe lege glede na smer neba. Obstaja še cela vrsta drugih sprememb, ki se lahko prilagajajo trenutnim željam in potrebam. Vsekakor moramo pa pred postavitvijo poznati vsaj osnovne zahteve ter se jih v največji možni meri držati.

Vrtno pohištvo naj bo prijetna uporabniška izkušnja.

http://www.vrtno-pohistvo.si/

Iščem delo zaposlitvene priložnosti

January 19th, 2017

Iščem delo ima cilj zaposlitvene priložnosti izkoristiti sebi v prid.

Naloga iščem delo je danes izkušnja približno sto tisoč oseb, ki iščejo prvo zaposlite ali ima njihova osebna kariera kakšen drug cilj. Na trgu dela iskalci zaposlitve namreč niso le brezposelne osebe, ampak pogosto tudi ambiciozne zaposlene osebe. Zavedajo se, da naloga iščem delo pomeni številne konkurenčne prednosti. V odnosu z delodajalcem je pogosto dobro imeti zlato rezervo, to je možnost dodatne zaposlitve. Naloga iščem delo pomaga s tem ovrednotiti obstoječo zaposlitev na splošno ali v podrobnostih, nudi možnost bolj samozavestnega nastopa in opravljanja zadanih nalog, osebi omogoča biti na tekočem z dogajanjem na trgu dela ter prinaša številne drugega koristi. Za takšen pristop se več oseb odloča predvsem, ko razne informacije in dejstva kažejo na morebitno potrebo po iskanju nove zaposlitve. Manjši odstotek pa nalogo iščem delo jemljejo resno in jo opravljajo praktično vedno, ne glede na situacijo. S tem imajo zagotovljeno samozavest opravljanja nalog ter tudi samozavest pri uveljavljanju svojih pravic na delovnem mestu oziroma pravic iz naslova zaposlitve. Niso redki primeri, ko pravice niso samoumevno zagotovljene, ampak si jih morajo osebe v večji ali manjši meri dodatno samostojno izboriti. Delodajalcem ustrezen kader ni enostavno najti, predvsem v kratkem časovnem roku. Poiskati kader na trgu dela pomeni zgolj del opravljene naloge, kandidate mora dodatno usposobiti za opravljanje zadanih nalog. Zanje je naloga iščem delo prav tako le delno uresničena, pred njimi je zahtevno dokazovanje v prijavi ter na razgovoru predstavljene in ponujene sposobnosti. V novem okolju se sooča s številni izzivi : ujeti se mora v socialno okolje, obvladovati mora številne nove situacije na delovnem mestu ter mora na splošno upravičiti pričakovanja delodajalca. Poskusna doba pomeni čas, v katerem bo naloga iščem delo dokončno opravljena.

Iščem delo je lažja naloga, ko se jo opravlja v času zaposlitve ter zagotavljanja dodatne varnosti.

Tukaj

Nogavice, kos oblačila

January 17th, 2017

Nogavice so všečen kos oblačila , priljubljen predvsem v zahodni kulturi v hladnejših delih leta.

Čas iznajdbe nogavice ni natančno znan, vendar gre oblačilo, ki ga zaznamuje dolga kultura oblačenja . Sklepat je, da je našega davnega prednika v hladnejših delih leta zazeblo v noge, kar je imelo za posledico iznajdbe nogavice oziroma njenega daljnega predhodnika. Z današnjimi sodobnimi izvedbami je bilo skupno predvsem osnovna funkcija, osnovna oblika ter zasnova. K temu lahko dodamo tudi čas nošnje, ki je bil vezan na hladnejši del leta ter prisotnem občutku mraza. Ta izvira iz zasnove človeškega telesa, ki svoje organe selekcionirano oskrbuje s krvjo in drugimi potrebnimi snovmi. Selekcija poteka tako, da v primeru mraza največjo zaščito nudi predelu telesa okrog srca. Obratno pa so okončine najprej odrezane od dotoka krvi, kar ima za posledico občutek mraza v roke in noge. V takih primerih obujemo nogavice, ki so namenjene zelo različnimi namenom. Na roke pa damo rokavice, ki so podobno zelo različne od primera do primera. Rokavice in nogavice lahko varujejo pred bolj ali manj nizkimi temperaturami. V poletnih mesecih nam je ob znižanju temperature prijetno že, ko imamo tanke nogavice. Te pa v hladnejših dneh pogosto ne nudijo dovolj zaščite pred mrazom, zato izberemo debelejše izvedbe oziroma izvedbe z drugimi zaščitnimi lastnostmi. Zasnova nogavic mora v nekaterih primerih poskrbeti tudi za drugo skrajnost, to je prekomerno temperaturo oziroma znojenje. V takih pogojih morajo nogavice znoj prenesti na zunanji del, v notranjosti obutve pa mora ostati okolje čim manj vlažno. Občutek preznojenosti poznamo predvsem pri večjih obremenitvah, ki od nas zahtevajo večje fizične napore. Za take primere morajo biti v garderobnih omarah pripravljene posebne nogavice, ki zagotavljajo dobre pogoje ob vadbi oziroma večjih telesnih naporih.

Nogavice so danes oblačilo, ki nam zagotavlja zelo različne uporabne lastnosti za zelo različne primere koriščenja uporabnika.

https://www.nama.si/oddelki/zanj/nogavice

Kompresijsko perilo, perilo prihodnosti

December 25th, 2016

Za kompresijsko športno perilo ste prav gotovo že slišali. Gre za perilo, ki se od običajnega perila kar precej razlikuje. Največ se seveda razlikujejo po videzu, predvsem pa po svojih lastnostih, ki niso opazne na prvi pogled. Pa si jih kar oglejmo.

Kompresijsko športno perilo ima nekaj glavnih nalog. Prva je ta, da odvaja znoj stran od telesa na zunanjo stran oblačila. Druga naloga takega perila je tudi opora, ki ga le-to nudi samim mišicam in sklepom. Zaradi kompresije je povečan tudi krvni obtok, kar naj bi pomagalo pri športnih aktivnostih.

Še ena izmed pozitivnih lastnosti takega perila je ta, da ob telesu zadržujejo toploto. Dobro ogreto telo je izredno pomembno pri športnih aktivnostih, če pa nam pri tem pomagajo še oblačila, pa še toliko bolje. Seveda pa niso vsa enaka. Poznamo tri razrede kompresije, prvi, drugi in tretji. Razlikujejo se samo v tem, koliko kompresije nudijo določenemu delu telesa.

Na spletu obstaja kar nekaj študij primerov, kjer so dokazali, da ta oblačila zares delujejo in niso namenjena samo izgledu. Trg ponuja različne verzije teh oblačil, za noge, roke, trup, spodnjice in še kaj bi se našlo. Vsekakor vam priporočam, da jih preizkusite sami in se nato odločite. Nekaj kosov teh oblačil si lastim tudi sam. Kakšnih napredovanj pri športu nisem opazil, sem pa navdušen nad odvajanjem znoja in zadrževanjem toplote, kar je še posebej pripravno v zimskih mesecih.

Kupite jih lahko v kateri izmed spletnih trgovin, ali pa osebno. Priporočam vam zadnjo možnost, ker boste oblačila lahko dejansko probali in ugotovili ali se vam dobro prilegajo.

Slabosti tekalnih stez Weslo

November 8th, 2016

· Omejitev teže: za vsakogar nad 115kg te tekalne steze niso primerne. Imajo omejitev teže in so tako primerne le za ljudi lažje od 115 kg. Če spadate v skupino ljudi nad to težo potem je boljše, da se odločite za drugo tekalno stezo.
· Hrupnost: dobra tekalna steza skoraj ne povzroča hrupa. Tekalne steze Weslo so v primerjavi z drugimi znamkami glasne. Če ste nekdo, ki ga hrup moti, to lahko predstavlja veliko slabost.
· Pomanjkanje naprednih lastnosti: v primerjavi z drugimi dragimi znamkami so tekalne steze Weslo pomanjkljive, ko govorimo o lastnostih. Imajo le osnovne, ki so primerne za tiste, ki se še učijo. Tako niso primerne za profesionalno uporabo, a le za domače fitnese in tiste, ki so šele stopili na tekalne poti.
· Manjše: v primerjavi s povprečno velikostjo so Weslo tekalne steze manjše. Tako so primerne za manjše in lažje ljudi. So omejene, ko govorimo o udobju, saj omejujejo gibanje.

Dobre ali slabe?
Vsakdo si želi tekalno stezo, ki ustreza njihovemu proračunu. Na splošno Weslo tekalne steze izpolnjujejo svoje zahteve glede na ceno. So dober dodatek za vsakogar, ki želi ustvariti domač fitnes; začetnik ali izkušen. Tisti, ki imajo s tekalnimi stezami Weslo nekaj izkušenj poročajo o preprostosti uporabe in ekonomičnosti prostora, kar so razlogi, zakaj so stezo sploh kupili. Vsaka tekalna steza Weslo ima svoje močne in šibke točke, zato kupite tisto, ki izpolnjuje vaše zahteve.
Tekalna steza Weslo iFit

Weslo Cadence G5.9i ima iFit lastnost, ki omogoča, da jo združite s svojim iPhonom ali tablico. Imeli boste Google maps, dostopali boste do vadbenih trenerjev in imeli najboljšo vadbeno izkušnjo.
Želimo povedati, da je iFit aplikacija, za katero morate plačevati mesečno ali letno naročilo.

Ergonomija tekalnih stez Weslo
Ena izmed najpomembnejših lastnosti tekalnih stez Weslo je njihova ergonomija. So preproste za uporabo in ne zahtevajo branja navodil.

Klubske mizice za vsakogar

September 12th, 2016

Klubske mizice so pomemben člen vsake dnevne sobe. Poleg tega, da nam služijo kot prostor za odlaganje, za najrazličnejše predmete, imajo veliko vlogo tudi kot dekorativni predmet.

 

V vseh trgovinah s pohištveno opremo imamo na voljo nešteto različnih variant, med katerimi lahko najdemo tudi pravo za svojo dnevno sobo. Klubske mizice so na voljo v mnogih izvedbah. Narejene so iz lesa, stekla, kovine ali drugih materialov. Kar se tiče oblike, imamo toliko izbire, da je praktično nemogoče, da ne bi vsak našel tiste, ki mu ustreza.

 

Kadar kupujemo klubsko mizico, se držimo osnovnih pravil. Velikost izberemo glede na velikost prostora, za obliko se odločamo v skladu s tem, kje bo mizica postavljena. Stil klubske mizice naj se sklada s preostalim pohištvom. Če ima dnevna soba bolj domačen videz, se bo zraven podala lesena mizica, k minimalističnemu ali modernemu dizajnu pa bolj sodi steklena.

 

Nekatere imajo še dodatne police, na katere lahko odložimo knjige, revije ali daljinec za televizor. Na sredino mizice lahko, če nimamo malih otrok, postavimo manjši prtič in nanj vazo s svežimi cvetlicami ali suhim cvetjem. Tako v dnevni prostor vnesemo še nekaj svežine in pridiha domačnosti. V primeru otrok je dobro, da ima mizica bolj zaobljene robove, da ne pride do poškodb.

 

Klubske mizice pa so primerne tudi za balkone, pazimo le, da izberemo tako, ki je primerna za zunanji prostor in lahko kljubuje vremenskim vplivom. Pri nakupu upoštevamo, da je balkon po navadi tudi prostor, kjer se družimo ali spijemo kakšno kavo s prijatelji, zato pazimo, da ne izberemo premajhne.

 

Vrtni stoli, zgledi vlečejo

August 16th, 2016

Vrtni stoli so izbrani tako, da se upoštevajo dobre reference iz bližnje ali daljne okolice.

Veliko ljudi se pri izbiri zgledujejo po izkušnjah iz bližnje ali bolj oddaljene preteklosti. Izkušnje pred izbiro so pomembne, saj na podlagi njih vemo, kaj lahko po nakupu pričakujemo. Tako so mnogi vrtni stoli izbrani potem, ko je kupec doživel izkušnjo uporabe izven okolice doma, želi pa jo izkusiti oziroma imeti tudi doma. Pogost primer so izkušnje iz lokala ali kakšnega podobnega javnega objekta. Dober vtis je velikokrat že takrat, ko so vrtni stoli prvič uporabljeni. Presenetijo nas lastnosti kot so lahka izvedba, masivnost, enostavnost uporabe in podobno. Drugi del je klasična uporab, v tem primeru je to sedenje. Ker so vrtni stoli velikokrat uporabljeni dlje časa, dobimo izkušnjo oziroma vtis o kakovosti sedenja, ki traja uro, dve ali več. Zato z to izkušnjo vemo, kaj lahko pričakujemo. Niso redki primeri, ko bi bili najbolj zadovoljni, če bi lahko vrtni stoli postali naša lastnina. Lastnik lokala se najverjetneje ne bo strinjal, lahko pa nam izda ime prodajalca. Kar pa lahko pomeni predvsem dva scenarija. Lahko dosegljivost ali težjo dosegljivost. Naša osebna izkušnja bodo vrtni stoli postali enostavneje, če jih je lastnik lokala kupil v bližnji trgovini ali trgovini, kjer lahko kupujejo vsi. Težje pa bo izvedljiv nakup, če gre za bolj specifično izbiro. Izvedba je lahko unikatna, na voljo zgolj večjim kupcem ali so za dobavljivost postavljeni pogoji oziroma v našem primeru ovire. Unikatnost izvedbe ni naključje, zato nam velikokrat tudi lastnosti hitro padejo v oči. Gre za namensko izdelavo, ki omogoča boljše uporabne lastnosti, kot jih nudijo sorodni izdelki za širšo potrošnjo. V primeru, da nakup za fizične osebe ni možen, nam ostane le nekaj manjših možnosti.

Verjetno pa je najbolj enostavno, če so naši naknadno izbrani vrtni stoli najboljši približek lastnosti unikatnih alternativ.

http://www.vrtno-pohistvo.si/

Napihljivi gradovi na rojstnodnevni zabavi bodo pričarali otrokom iskrice v očeh

August 12th, 2016

 

Starši se dandanes na vse pretege trudijo svojim najmlajšim pričarati kar se da najlepši rojstni dan. Prihajajo do vedno bolj izvirnih idej, kako še bolj popestriti dan, ko se vse vrti okoli njihovega otroka. Nič ni lepšega, kot otroški smeh, ki se razlega daleč na okoli. Prav zato se zadnjih nekaj let vedno več staršev odloča za izvrstno opcijo popestritve otroških zabav – izposoja napihljivih igral, ki poskrbijo za res nepozabne trenutke, ki bodo malčkom še dolgo ostali v spominu.

Gre za enostavno rešitev, vse kar potrebujete je košček zelenice, kjer bodo lahko otroci brezskrbno tekali okoli in električni priključek. Igrala lahko postavite tudi v zaprtih prostorih, tako da bodo na svoj račun prišli tudi tisti otroci, ki praznujejo rojstni dan v zimskem času.

Izposoja napihljivih igral je enostavna rešitev, kako popestriti rojstnodnevno zabavo. Odločite pa se lahko tudi za animatorje, ki bodo poskrbeli še za dodatno zabavo. Zabavali bodo vaše otroke, za njih bodo pripravili prav posebne igrice, s svojimi animatorskimi sposobnostmi in izkušnjami pa bodo tudi sami prikazali kakšno točko, ki bo poskrbela za vrhunec zabave. Veliko agencij, ki nudijo tovrstne storitve, vam lahko posebej za vas pripravijo tudi prigrizke, tako da vam tako rekoč ne bo potrebno skrbeti za nič. V miru se boste lahko posvetili gostom in se tudi vi prepustili sproščenemu popoldnevu.

Izposoja napihljivih igral je enkratna priložnost, ki jo lahko ponudite svojemu otroku in njegovim prijateljem ob družinskih praznovanjih, zato ne oklevajte in mu privoščite ta nepozaben dan.

 

 

Nakup podjetja, krajša pot do uspeha

August 10th, 2016

Nakup podjetja je lahko krajša pot, da postane uspešno poslovanje realnost.

Razlogi za nakup podjetja so različni, vsem pa je skupno, da jih zanima premoženje podjetja . Premoženje podjetja je lahko različno, med bolj zanimive sodijo stavbe, zemljišča, znanje, licence, trg in podobno. Stavbe in zemljišča so pogost razlog za nakup podjetja. Vrednost je v lokaciji, v možnem dobičku pri nadaljnji prodaji, zanimiv je nakup stavb in zemljišč kot dolgoročna naložba in podobno. Lokacije so zanimive predvsem pri starejših podjetjih, ki so nastala v času, ko je bilo zemljišče umeščeno v prostor z drugačnimi lastnostmi. Skozi čas so se razmere spremenile, okolica je zemljišče naredila zanimivo iz različnih razlogov. Tak nakup podjetja postane zanimiv predvsem zaradi velikosti zemljišča, atraktivnosti lokacije in podobno. Poleg tega so zemljišča opremljena, kar pomeni prihranek v primerjavi z golim zemljiščem. Znanje je pogost razlog za nakup podjetja, saj na ta način kupec prihrani veliko časa in sredstev. Najbolj zanimiva so predvsem podjetja, ki so aktivna in uspešna v enaki ali sorodni panogi, v nekaterih primerih pa gre za drugačno panogo in predvsem podjetniški izziv preizkusiti se v nečem novem. Licence, dovoljenja in podobno, podjetje pridobi z izpolnjevanjem določenih pogojev za pridobitev. V primeru, da bi se podjetnik, katerega zanima nakup podjetja odločil za samostojno pridobitev, bi to pomenilo bistveno večjo izgubo časa in bistveno večje stroške. Tako pa z nakupom pridobi licence, dovoljenja in podobno v predvsem krajšem času. Trg na katerem nastopa podjetje ima svoje značilnosti, posebno zanimiva so podjetja, katera so si na določenem trgu ustvarila dobro ime, prepoznavno blagovno znamko in podobno. Za kupce je velikokrat nemogoče ustvariti podobno prepoznavno ime in blagovno znamko, zato je nakup bistveno boljša opcija. Blagovne znamke so zaščitene, ustvarjanje novih, alternativnih pa je zelo drag in tvegan posel.

Nakup podjetja je v tem primeru zelo ugodna alternativa.

https://www.alta.si/

Popotništvo, postavimo si cilje

August 6th, 2016

Popotništvo nam omogoča odkrivati svet tako, da vzamemo pot pod noge in se gibamo kamor nas vodi cilj.

Postaviti si cilje se lahko sliši zahtevno, pri bolj ambicioznih to dejansko tudi je zahtevno. Za začetnike in pasivne osebe, pa je postavitev ciljev lahko sila preprosta. Napredovanje pri začetnikih in pasivnih osebah bo popotništvo doseglo, ko se bo intenzivnost aktivnosti postopoma večala. Med možnostmi imamo za postavitev ciljev na voljo veliko dobrih opornih točk. Ko je popotništvo aktivno to pomeni, opravljat določeno aktivnost, ki jo mogoče meriti na razne, tudi preproste načine. Cilj opornih točk je pomoč pri opazovanju napredka. Če smo v preteklih aktivnosti dosegli določeno količino napredka, ga v nadaljevanju moramo doseči več. Kontrola napredka se izvaja preko opornih točk. Razumemo jih lahko kot mersko enoto, popotništvo pa v tem primeru merimo preko najbolj primernih merskih enot. To je lahko razdalja, čas ali kaj podobnega. Problem takih načinov merjenja je v konstantnosti. Veljajo le, če so aktivnosti konstantne. V primeru, da je popotništvo v intenzivnosti prezahtevno, bomo za ustrezen čas lahko celo prekinili aktivnost. Kar z drugo besedo pomeni, da prekinemo meritev. S tem pa tudi možnost enostavnega prepoznavanja napredka. Pomoč so merilne naprave, ki so sposobne upoštevati prekinitev. Če govorimo o razdalji, dobimo lahko natančno informacijo, kako je bilo popotništvo intenzivno z natančno razdelitvijo aktivnosti in od neaktivnosti. Kdaj je pravi čas za pridobitev takih informacij je nemogoče splošno reči. Dejstvo pa je, da začetnikom, katerih intenzivnost in sposobnost nista posebno veliki, ne bodo kaj prida koristile. Po mesecu dni ali daljšem obdobju, ko postane popotništvo del vsakdanjika, pa pridejo kakovostne meritve oziroma informacije veliko bolj koristne. Obremenitve se povečajo, vedno bolj pomembno postaja dosegati optimalnost. Z večanjem obremenitve največkrat ne pridobivamo, ampak izgubljamo. Obratno pa premajhna obremenitev ne nudi napredka.

Popotništvo velja osvajati z postopnimi, vendar konstantnimi koraki napredka.

http://www.hervis.si/store/oprema/Palice/c/2_stoecke

Modna sončna očala pri slavnih osebah

August 5th, 2016

Že od nekdaj je znano, da slavne osebe rade nosilo sončna očala ali pa leče. Večina se sprašuje zakaj, vendar pa razlog ni tako preprost, kot si predstavljamo. Seveda je pomemben faktor ta, da zgledajo lepo in moderno, vendar pa jih nosijo tudi ponoči in v zaprtih prostorih (intreview). Slavne osebe so konstanto obkrožene s kamerami in fotoaparati, ki se bliskajo. Modna sončna očala v tem primeru igrajo tudi vlogo zaščite pred fotoaparati in bliski, saj je to lahko zelo naporno za oči. Leče morajo biti temu namenjene in lepo prilagojene. Poleg tega pa imajo očala tudi za zakrivanje svoje identitete. Znane osebe so vedno pod pritiskom, da jih bodo opazili njihovi oboževalci, zato je pomembno da se skrijejo. Zadnje čase so modna sončna očala različnih vrst. Večina se jih prilagaj obliki glave: okrogla očala, kvadratna, v obliki srca in ovalne oblike. Po drugi strani, pa so poleg mode tudi pomembne leče. Veliko znanih oseb jih uporablja, da si polepšajo videz in hkrati omamijo svetlobe od kamer. Z lečami tako zaščitijo svoje oči. Sestavljamo jih iz več leč zato, da bi preprečili nastanek nekaterih napak. Na ta način dobimo sestavljene leče, ki so sestavljene iz več enostavnih oblik leč. Poznamo tri vrste leč: zbiralna leča, razpršilna leča in navidezna in realna slika. Leča je optični element, ki prepušča in lomi svetlobo in pri tem procesu žarek svetlobe zbere in razprši. Navadno je tako, da tisti, ki jih skrbi za ugled nosijo leče, medtem ko tisti za boljšo zaščito oči nosijo navadna očala. Vendar pa se leče zelo hitro približujejo očalom na področju učinkovitosti.